”Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră”

Istoric

         

Comuna General Berthelot are în componenţă cinci sate: General Berthelot, Tuştea, Fărcădin, Livezi, Crăguiş cu reşedinţa în localitatea General Berthelot.
· General Berthelot: Întemeierea acestei localităţi se pierde în negura timpului, vatra satului se afla în locul numit Obrejii, unde se găsesc şi astăzi urme de ceramică veche, precum şi urmele unui cimitir vechi. Denumirea veche a satului a fost “Fărcădinul de Jos”, referitor la provenienţa acestei denumiri există mai multe ipoteze: derivarea de la “furci caudine”, folosite de către romani pentru pedepsirea populaţiei autohtone, care opunea rezistenţă procesului de colonizare. O altă ipoteză presupune că denumirea de “Fărcădin” ar fi fost împrumutată de la o familie de grăniceri – Farcaş, stabilită în aceste locuri. Prin anul 1464 erau două sate: Fărcădinul de Sus (azi Fărcădin) şi Fărcădinul de Jos (azi General Berthelot), fiecare dintre acestea fiind proprietatea a câte unui frate din familia Farkadini. Până în 1515 localitatea a fost stăpânită de familia Farkadin şi de succesorii săi, stăpânire întărită de regele Matei Corvin în 1464. Localitatea a fost atestată documentar în anul 1411 sub denumirea de Farkadin. În cursul istoriei satul a avut numeroase variante grafice ale denumirii, cum ar fi – Farkadin, Farkadyn, Alsofarkadyn, Pathakyfarkadyn, Ohab alio nomine Alsofarkadyn, Farkadyen, Also-Farkedyn, Also-Farkadin, Ferkedynugyinzsosz, Ferkegyinu şi în anul 1854 Also-Farkadin (Fărcădinul de Jos). Din 1854 satul a purtat numele de Fărcădinul de Jos până în anul 1923 când a primit denumirea de Berthelot. Această denumire i-a fost dată în cinstea generalului francez Henri Mathias Berthelot care a fost şeful Misiunii militare franceze în ţara noastră în timpul primului război mondial şi a fost declarat cetăţean de onoare al României şi împroprietărit cu ferma de stat din Fărcădinul de Jos. În anul decesului său 1927, Generalul Berthelot a lăsat prin testament moşia sa Academiei Române, cu obligaţia ca aceasta, din veniturile realizate, să acorde burse pentru perfecţionarea în arta militară, la Academia din Nancy – Franţa, celor mai buni absolvenţi ai Şcolii militare de ofiţeri din Bucureşti. De la instalarea regimului comunist satul a purtat denumirea Unirea până în anul 2001, an în care s-a revenit la denumirea de astăzi General Berthelot.
· Fărcădin: Această localitate a avut aceeaşi desfăşurare istorică ca şi satul General Berthelot. Acest sat s-a numit la început Fărcădinul de Sus, fiind format din 20 de familii, şi a fost proprietatea unuia dintre fraţii din familia Farkadini. Odată cu schimbarea denumirii satului Fărcădinul de Jos în denumirea Berthelot, şi satul Fărcădinul de Sus şi-a luat denumirea de Fărcădin.
· Tuştea: S-a ridicat pe urmele unei cetăţi romane, aproximativ între anii 1300 – 1350. La început satul era format din 14 colibe şi era vestit ca având cei mai buni pomicultori. Satul a fost atestat documentar în 1360. După mai bine de un secol, în 1462 satul este menţionat în izvoarele scrise sub denumirea de “Thwztya”, toponimul a fost explicat ca având sensul de “loc întunecos” derivat din slavonă “tusk”, invocându-se în acest sens şi numele de Tuştiora al unui pârâu de la Hobiceni – Uricani.
· Crăguiş: Se află situat peste deal, la o distanţă de aproximativ 2 km de şosea şi de satul General Berthelot. Datorită acestei aşezări satul a avut anumite particularităţi în dezvoltarea sa. Localitatea a fost atestată documentar în anul 1462 ca “possesio Kragulusi” aparţinând domeniului Hunedoarei, menţiune care exprima veniturile datorate cetăţii în temeiul condiţiei juridice sub care era stăpânit satul. În 1464 Daneş – fiul lui Vlad din Fărcădinul de Jos şi fratele său Andrei sunt întăriţi în stăpânirea “possesionis Kragulus” de regale Matei, iar în anul următor o treime din moşia Crăguiş fiind revendicată de Stanciu, fiul lui Plen din Fărcădinul de Jos şi Teodor. După anul 1750 satul a fost puternic influenţat de nemeşii din părţile Silvaşului, această influenţă se resimte foarte mult în sat prin ornamentele de costrucţie şi prin portul sătenilor, care diferă într-o oarecare măsură de portul celorlalte sate de pe Valea Fărcădinului.
· Livezi: Acest sat a purtat denumirea de Găuricea până în luna ianuarie a anului 1965, se presupune că această denumire se trage de la groapa de aur din care se exploata acest metal preţios încă de pe timpul romanilor. Foarte probabil ca satul Livezi să fie cel mai vechi sat din comuna General Berthelot, primii săi locuitori fiind meşteri mineri aduşi de către romani.