”Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră”

Informații utile

COMUNA GENERAL BERTHELOT (PRIMARIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT)

Adresa postala:  COMUNA GENERAL BERTHELOT , Localitatea:  General Berthelot , Cod postal:  337235 , Romania , Punct(e) de contact:  Bobariu Sorin-Daniel , Tel.  +40 254770531 , Email:  berthelot2004@yahoo.com , Fax:  +40 254770515 , Adresa internet (URL):  berthelot2004@yahoo.com

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul „Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna General Berthelot, judetul Hunedoara”.

CPV: 71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Descrierea contractului: Realizarea documentatiilor tehnice faza: PT, CS, DE, avize acorduri, autorizatii, DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor aferenta obiectivului „Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna General Berthelot, judetul Hunedoara”.

Valoarea estimata fara TVA: 116002.00 RON

Conditii contract: Valoarea garantiei de participare este de 2.300 (max 2% din valoarea estimata a contractului, fara diverse si neprevazute – FARA TVA) lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor. În cazul în care ofertantul face dovada de IMM, atunci beneficiaza de prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Constituirea garantiei se va face cu ordin de plata, contul in care se va vira suma este: RO06TREZ3715006XXX000616 deschis la Trezoreria Hateg.

Conditii participare: - Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G Nr.34/2006 - Certificat privind îndeplinirea obligatiilor fiscale de plata catre bugetul general - Certificat privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local - Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.69 cu 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -Declararea cifrei de afaceri din ultimii 3 ani- Formular B8 Original -Declaratie privin prestarile de servicii din ultimii 3 ani -Coordonator de proiect 1 persoana; Inginer proiectant 1 persoana-Formular F1 original sau declaratie de disponibilitate-Formular F3; Declaratii privind utilje,instalatiile,echipamente etc. de care dispune operatorul economic-Formular E, declaratii privind efectivul mediu anual al pers. angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani-Formular F - Declaratie privind respectarea prevederilor legale referitoare la conditiile de protectie a mediului-Formular M1 -Certificat constatator ORC -În caz de asociere se va prez. acordul de asociere cu precizarea liderului-Formular G, precum si Formular G1,Formularul S

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 09.10.2015

Informatii suplimentare: Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei General Berthelot sau la numarul de telefon 0254770531.Termen limita de depunere este 09.10.2015 orele 11:00. Documentatia lucrarii se poate ridica de la sediul Primariei General Berthelot.

 

oduceti continutul paginii aici