”Să ne oferim talentul în crearea de oportunităţi pentru tineri şi în îmbunătăţirea condiţiilor de trai în comunitatea noastră”

ANGAJARI

DISPOZITIE ORGANIZARE CONCURS/EXAMEN ANGAJARE MUNCITOR CALIFICAT III Disp 51.pdf

 

ANUNT ANGAJARE ANUNT.do

 

ANUNT

 

PRIMARIA COMUNEI GENERAL BERTHELOT, organizeaza concurs de ocupare a postului personal contractual de inspector de specialitate, pe perioadă nedeterminata.

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei General Berthelot si consta in:

a) selectia dosarelor de concurs, care se va efectua in data de 15.12.2016 ora 10:00

b) proba scrisa si analiza CV-lui, care va avea loc in data de 21.12.2016, ora 10:00 (contestatiile se depun in 24 de ore)

c) interviul se va sustine in data de 22.12.2016, ora 10:00.

Conditii de participare:

-          Au cetatenie romana, cetatenia altor state member a le UE sau a statelor apartinand Spatiului

-          Economic European si domiciliul in Romania,

-          Cunosc limba roamana scris si vorbit,

-    Au varsta minima reglementata de prevederile legale;

-    Au capacitate deplina de exercitiu;

-    Au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza;

-     Indeplinesc conditiile de studii potrivit postului scos la concurs;

      -    Nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni;

DOSARUL DE CONCURS

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor depune dosarele în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial la Primaria Comunei General Berthelot, care va contine urmatoarele:

- cerere pentru participare la concurs;

- curricului vitae;

- copie acte de studii – studii superioare economice;

- copie carte de identitate (sau buletin) in termen de valabilitate;

- fisa medicala;

- cazier judiciar;

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Comunei General Berthelot